Kontakt

Spelningsförfrågningar/intervjuförfrågningar/beundrarbrev skickas till:
nippe@nippesvensk.se eller på facebook.

Förfrågningar om spelning/intervju kan också göras på telefon 0736-932001